ZAPISY ZAMKNIĘTE - LISTA STARTOWA WYPEŁNIONA 


PROGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEGO SUPERMARATONU 25/50 KM –

14.06.2014 r. Ozorków, Zalew Miejski ul. Wiejska

 

1. 7.00 – 8.45 – weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych

2. 8.45 – 9.00 – odprawa przedstartowa

3. 9.00 – START MARATONU

4. Około 12.00 – dekoracja 25 km mężczyzn

5. Około 12.30 – dekoracja 25 km kobiet

6. Około 14.00– dekoracja 50 km mężczyzn

7. Około 15.00 – dekoracja 50 km kobiet

8. Około 19.00 – 20.00 – zakończenie maratonu

 

Wiadomość dla niepełnoletnich uczestników imprezy !

Przypominamy niepełnoletnim uczestnikom imprezy o obowiązku dostarczenia w dniu zawodów pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.

 

W przypadku niewypełnienia tego obowiązku osoba niepełnoletnia nie zostanie dopuszczona do udziału w imprezie.

 

 

 

TELEFON ALARMOWY DO BAZY MARATONU

507 364 629

 
Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie
Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie
monitoring pozycji